VERENIGINGSMANAGEMENT

Naast evenementenorganisatie kan MILLIPEDES u ondersteunen in de organisatie van alle regeltaken binnen uw organisatie of vereniging zodat u zich volledig kunt richten op uw kernactiviteiten. MILLIPEDES neemt u met plezier het werk uit handen, structureel, incidenteel of projectmatig!

Deze werkzaamheden kunnen o.a. omvatten:

  • Het voeren van c.q. het leiding geven aan het secretariaat
  • Het opzetten en bijhouden van de (leden)administratie
  • Telefoonbeantwoording, postafhandeling en agendabeheer
  • Het organiseren en notuleren van de bestuurs- en andere vergaderingen
  • Het onderhouden van contacten met diverse gremia ten behoeve van de opdrachtgever, hierbij kan gedacht worden aan contacten met bijv. de Nederlandse Orde van Advocaten, advocatenkantoren, de rechterlijke macht, universiteiten, opleidingsinstituten, ministeries, banken, pers etc.
  • Het verstrekken van informatie m.b.t. o.a. lidmaatschap, opleidingen en evenementen van de opdrachtgever
  • Bevordering van kennisuitwisseling en -overdracht onder de leden van de betreffende vereniging
  • Het organiseren van workshops, seminars, congressen, opleidingen en webinars
  • Het schrijven van bestuursnotities en/of kwaliteitsplannen
  • Kwaliteitsbewaking

Wilt u weten hoe wij u kunnen ondersteunen bij uw verenigingsactiviteiten? Neem gerust contact op met een van onze accountmanagers. Wij zijn te bereiken onder telefoonnummer 0343 – 420 258 of via info@millipedes.nl.