VERENIGINGSMANAGEMENT

Naast evenementenorganisatie kan MILLIPEDES u ondersteunen in de organisatie van alle regeltaken binnen uw organisatie of vereniging zodat u zich volledig kunt richten op uw kernactiviteiten. MILLIPEDES neemt u met plezier het werk uit handen, structureel, incidenteel of projectmatig!

Deze werkzaamheden kunnen o.a. omvatten:

  • Het voeren van c.q. het leiding geven aan het secretariaat
  • Het opzetten en bijhouden van de (leden)administratie
  • Beheer en onderhoud van websites
  • Telefoonbeantwoording, postafhandeling en agendabeheer
  • Het organiseren en notuleren van de bestuurs- en andere vergaderingen
  • Het onderhouden van contacten met diverse gremia ten behoeve van de opdrachtgever, hierbij kan gedacht worden aan contacten met bijv. de Nederlandse Orde van Advocaten, advocatenkantoren, de rechterlijke macht, universiteiten, opleidingsinstituten, ministeries, banken, pers etc.
  • Het verstrekken van informatie m.b.t. o.a. lidmaatschap, opleidingen en evenementen van de opdrachtgever
  • Bevordering van kennisuitwisseling en -overdracht onder de leden van de betreffende vereniging
  • Redactie-assistentie bij diverse (wetenschappelijke) publicaties, incl. opmaak en lay-out
  • Het organiseren van workshops, seminars, congressen en opleidingen