MEDIATION EN COACHING

Opgeleid volgens de NMI-richtlijnen hebben enkele medewerkers van MILLIPEDES een mediationopleiding afgerond en zijn gecertificeerd mediator. De mediationvaardigheden komen van pas bij onze dagelijkse werkzaamheden, maar kunnen ook onderdeel zijn van workshops, communicatietrainingen, trainersdagen e.d. Ook worden onze medewerkers met enige regelmaat ingeschakeld als griffier of ambtelijk secretaris bij bijv. arbitrages, grotere mediations en klachten- of bezwarencommissies.

Voorts kunnen mediation en coaching worden ingezet bij:

  • het bevorderen van samenwerking binnen organisaties
  • het verbeteren van communicatie, samenwerking en prestatie binnen teams
  • het vergroten van betrokkenheid binnen teams